Problema, Pagsubok at Pagbangon

Ilang problema na ba ang dumaan sa iyo?
Ilang pagsubok na ba ang napagtagumpayan mo?
Marahil sa dami ng unos sa buhay mo
Tiyak akong ang Diyos ang sinisisi mo?

Marahil iniisip mong ang bigat ng mundo
Sapagkat sinukloban ka ng problema nito.
Akala mo di mo kayang solusyonan ang lahat
Minsan pa nga iniisip mo kung ano ang nararapat

Marahil di mo lang napapansin
Dahil sa dami ng problema mong angkin
Na lahat ay may solusyon
Lahat ay may sagot at tugon

Minsan natanong mo ba kung papaano?
Papaano nasasagot ang lahat ng tanong mo?
Kung paano ka sa problema ay umaahon
At bawat sa pagsubok, ikaw ay bumabangon

Lagi mong tatandaan kaibigan
May solusyon ang Diyos sa lahat ng iyan
Di ka Niya papabayaan
Di ka rin Niya iiwan kailanman

Magtiwala ka lang sa plano Niya sa buhay mo
Lagi mo lang ipapanatag ang iyong puso
Sapagkat ang Diyos ay laging nandiyan para saiyo
Lagi Siyang nandiyan aalalay sa iyo.

Kaya imbes ikaw ay magduda
Subukan mo sa Diyos ay magtiwala
Tiyak akong problema’t pagsubok ay mawawala
Tiyak akong buhay mo ay gaganda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s